Výroční zpráva ROP Střední Čechy 2010 schválena

22.10.2011: Evropská komise schválila Výroční zprávu o provádění ROP Střední Čechy za rok 2010.