Výsledky ukončených výzev č.27 až č.33 do ROP SČ

24.06.2009:
Pondělí 15. června 2009 bylo posledním termínem pro odevzdání projektů do ROP SČ.  Celkem bylo 15. dubna 2009 vyhlášeno sedm výzev, a to na dopravu - oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura (místní komunikace) a oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy (veřejná doprava). Dále pak na cestovní ruch - oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu a prioritní osu 3 – oblast podpory 3.2 a 3.3 Rozvoj měst a rozvoj venkova, kde byly přijímány projekty na volnočasové aktivity, dětská hřiště, zdravotnictví (oblastní a městské nemocnice). Celkem bylo přijato 111 projektů.
Celý článek naleznete zde    .