Výzva k podání projektů č. 18 v ROP Střední Čechy byla ukončena

14.02.2009: Včera, dne 30. července byla ukončena výzva č. 18 zaměřená na oblast podpory 2.3 - Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje. Do výzvy bylo předloženo celkem 22 projektů, u nichž celková požadovaná dotace z prostředků EU činí 91 597 828,14 Kč. Nyní budou projekty procházet jednotlivými fázemi kontrol a hodnocení. Výsledky výzvy budou známy v průběhu října 2008.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy