Výzvy na rozvoj měst a venkova z ROP Střední Čechy byly ukončeny

14.02.2009: Ve dnech 30. 4. a 12. 5. 2008 byl ukončen příjem projektů ve výzvách vyhlášených 5. a 10. března 2008. Žadatelé měli možnost podat projekty v rámci prioritní osy 3 - Integrovaný rozvoj území. Výzvy byly konkrétně zaměřeny na revitalizaci území, volnočasové aktivity, sociální oblast, zdravotnictví a školství.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy