Žadatelé v rámci výzvy č. 54 podali 27 projektů (ROP Střední Čechy)

02.12.2011:
Projekty jsou zaměřené na výstavbu cyklistických stezek, zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému "Park and Ride" a "Bike a Ride".
V oblasti podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy bylo podáno celkem 27 projektů s celkovými způsobilými výdaji ve výši 418 654 302,03 Kč.

Celkově se v této výzvě rozdělí dotace z rozpočtu Regionální rady ve výši 235 000 000,- Kč.

Další podrobnosti jsou uvedeny po rozkliknutí v tabulce. 


Více informací naleznete zde: Žadatelé v rámci výzvy č. 54 podali 27 projektů