Cyklostezka Kladno - Malé Kyšice (ROP Střední Čechy)

13.04.2011:
ROP Střední Čechy informuje o zahájení stavby cyklostezky. Nová cyklostezka bude dlouhá 7,7 km a dokončena by měla být ještě v letošním roce.
Stezka povede od křižovatky silnice č. 118 a odbočky k letišti Velká Dobrá do Braškova, dále po části dnešní modré turistické značky a lesním úsekem až do Malých Kyšic, k řece Loděnici.

Cílem projektu je propojit stávající kladenské cyklotrasy 0017 s dálkovou cyklotrasou 201 Praha - Rakovník a berounskou cyklotrasou 051. Součástí bude i naučná stezka s 12 malými informačními tabulemi, 2 velkými tabulemi na začátku a konci stezky a 8 naučných cedulí popisující životní prostředí oblasti.

Žadatel, Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, získal z celkových plánovaných výdajů 19,5 mil. Kč dotaci ROP Střední Čechy ve výši 15,6 mil. Kč.

Více informací naleznete zde: Zahájení stavby cyklostezky Kladno - Malé Kyšice