Zákolany ukončily revitalizaci centra obce (ROP Střední Čechy)

08.09.2011:
ROP Střední Čechy informoval na svých webových stránkách o slavnostním ukončení projektu Zákolany - revitalizace centra obce.

 
Cílem projektu Zákolany - revitalizace centra obce bylo revitalizovat zanedbaný park o rozloze 2221 m2 v centrální poloze Zákolan. Nově se tak vybudovaly komunikace či zpevněné plochy pro pěší, postavil se altán, pro pítko se připojili vododovní přípojky, přidal se nový mobiliář a vysadila zeleň. V rámci projektu došlo i k rekonstrukci historické fasády Základní a mateřské školy Pod Budčí. Smyslem projektu je vrátit sociální funkci prostoru a změnit celkovou koncepci návsi ve smyslu posunutí k soutoku    Zákolanského a Týneckého potoka, který je přirozenou přírodní dominantou a hodnotou celého prostoru. 

Z celkových nákladů na projekt ve výši 4,7 mil. Kč bylo dotací ROP SČ poskytnuto 3,7 mil. Kč.


Více informací naleznete zde: Zákolany ukončily revitalizaci centra obce