Zrekonstruované KaSS v Kralupech nad Vltavou otevřeno (ROP Střední Čechy)

07.10.2011: Dne 6.října 2011 se v Kralupech nad Vltavou uskutečnilo slavnostní ukončení projektu Modernizace Kulturního a společenského střediska (KaSS).
Cílem tohoto projektu bylo především zvýšení kvality občanské vybavenosti města v oblasti kultury. Předchozí stav objektu KaSS     byl od svého vzniku před 45 lety bez zásadních změn a investic a v posledních letech takřka v havarijním stavu. Proto město Kralupy nad Vltavou přistoupilo k modernizaci sálu a využilo prostředky Regionálního operačního programu Střední Čechy. Z celkových nákladů téměř 11 mil. Kč bylo dotací ROP SČ poskytnuto 7,7 mil. Kč.

    

    
Zleva: Petr Holeček (starosta, Kralupy n. Vl.), David Rath (hejtman StČ kraje, předseda VRR),
Tomáš Novotný (ředitel ÚRR SČ), Martin Odvody (ředitel KaSS)


    

    

    

    

Více informací naleznete zde: Zrekonstruované KaSS v Kralupech nad Vltavou otevřeno