Zveřejněn Prováděcí dokument ROP NUTS II Střední Čechy

14.02.2009: Dne 19. června 2007 byla zvěřejněna pracovní verze prováděcího dokumentu k Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Střední Čechy pro období 2007—2013.