Zveřejnění Pokynů pro žadatele a příjemce pro 1. výzvu v rámci ROP Střední Čechy

14.02.2009: Dne 17. 9. 2007 schválil Výbor Regionální rady dokumentaci potřebnou k vyhlášení výzvy č. 1, která bude pro oblast podpory 1.1 vyhlášena dne 1. 10. 2007. Jedná se zejména o Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu pro NUTS 2 Střední Čechy - verze 2 a Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 1.