Aktualizace metodiky pro projekty s příjmy (ROP Střední Morava)

23.02.2011:

Na začátku února byla Výborem Regionální rady se zpětnou platností schválena aktualizace metodického pokynu pro projekty vytvářející příjmy. Aktualizace se týká všech dosud vyhlášených výzev z ROP Střední Morava.