Aktualizován nový vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt (ROP Střední morava)

22.12.2010:

Aktualizaci Metodického pokynu Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt financovaný z Regionálního operačního programu Střední Morava schválil Výbor Regionální rady.

Více informací naleznete zde: Aktualizován nový vzor smlouvy