Aktualizované postupy při předkládání žádostí budou představeny na seminářích

24.03.2012:

Semináře k aktualizovaným postupům při předkládání žádostí o dotaci z ROP Střední Morava budou pro žadatele připraveny na začátek dubna v Olomouci a ve Zlíně. Nové postupy jsou nastaveny od vyhlášení v pořadí již 31 výzvy z ROP Střední Morava. Ta bude vyhlášena 27. března.