Byl aktualizován Prováděcí dokument ROP Střední Morava

02.02.2012:

Na lednovém jednání Výboru Regionální rady byla schválena aktualizace Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava.

Byly zde zapracovány změny týkající se navýšení finančních prostředků na vzdělávání a silnice, dále zde byla upravena administrace konceptů a inovačních voucherů.

Více informací naleznete zde: Byl aktualizován Prováděcí dokument ROP Střední Morava