Byla spuštěná nová grafická podoba webové aplikace BENEFIT 7

05.09.2012:

Ke 3. září došlo ke změně vizuální podoby webové aplikace BENEFIT7, tzn. projektové žádosti, žádosti o platbu a monitorovací zprávy. Veškeré funkcionality zůstaly zachovány. Bylo optimalizováno rozhraní pro přívětivější práci s aplikací. V návaznosti na novou podobu byly aktualizovány Instrukce k vypracování webové aplikace BENEFIT7, verze 11.