Byla vydána nová metodická oznámení (ROP Střední Morava)

17.12.2011:

Úřad Regionální rady vydal nová metodická oznámení. Jedno se týká prokazování zajištění financování projektů schválených Výborem Regionální rady k dopracování. Druhé metodické oznámení se vztahuje k zákazu aplikace institutu smluvních pokut jako dílčího hodnotícího kritéria veřejných zakázek a zakázek mimo režim zákona a zákaz náhodného výběru losem.

Více informací naleznete zde: Byla vydána nová metodická oznámení