Doplňující informace a monitorovací indikátory k vybraným podoblastem podpory

19.02.2009: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zveřejnil metodické oznámení z výzvě č. 03/2008 Doplňující informace a monitorovací indikátory k vybraným podoblastem podpory.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava