Evropská komise navýšila ROP Střední Morava o 380 milionů korun

05.01.2012:

Na konci roku 2011 Evropská komise schválila navýšení celkového objemu financí Regionálního operačního programu Střední Morava o přibližně 380 milionů korun na rozvoj dopravy a středního a vyššího školství v regionu.

Jedná se o dodatečné prostředky, které vznikly přerozdělením peněz z Evropského fondu pro regionální rozvoj a také z operačního programu Technická pomoc. „V současné době musejí být tyto dodatečné finanční prostředky zahrnuty do aktualizovaného finančního plánu, na základě kterého budou v letošním roce vyhlášeny další výzvy z ROP Střední Morava,“ doplnil Matulík. Po schválení aktualizovaného finančního výhledu pak první výzvy budou moci být vyhlášeny nejdříve v dubnu 2012.

Více informací naleznete zde: Evropská komise navýšila ROP Střední Morava o 380 milionů korun