Integrované plány rozvoje území Zlínského kraje jsou zveřejněny

19.02.2009: Úřad Regionální rady Střední Morava na svých webových stránkách zveřejnil texty a kontakty na osoby, které ve Zlínském kraji zajišťují koordinaci aktivit zahrnutých do Integrovaných plánů rozvoje území.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava