Metodické oznámení pro žadatele z výzvy 02/2007 z ROP Střední Morava

19.02.2009: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v těchto dnech vydal pro žadatele z ROP Střední Morava ve vztahu k výzvě č. 02/2007 dvě metodická oznámení: Integrované projekty předkládané dobrovolnými svazky obcí v rámci oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava a Místní šetření pro stanovení hodnoty indikátoru "Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí".

Zdroj: Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava