Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo semináře pro příjemce i žadatele (ROP Střední Morava)

12.01.2012:

Projekt Jak na fondy – Semináře vznikl ve spolupráci Národního orgánu pro koordinaci (NOK) a jednotlivých Řídících orgánů (ŘO) a má za cíl zajistit vzdělávací semináře pro žadatele a příjemce evropských dotací. Projekt je hrazen z prostředků Operačního programu Technická pomoc (OPTP).