Osmá výzva ROP Střední Morava upravila zadávání zakázek

19.02.2009: Vyhlášením osmé výzvy byl upraven metodický pokyn pro zadávání zakázek. Kromě jiného nově u zakázek přesahujících 2 miliony bez DHP na služby a 6 milionů bez DPH na stavební práce budou zadavatelé postupovat v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava