Počáteční datum způsobilosti výdajů u projektů zakládajících veřejnou podporu

19.02.2009: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vydal metodické oznámení týkající se počátečního data způsobilosti výdajů u projektů zakládajících veřejnou podporu. Metodické oznámení se týká výzev 03/2008, 04/2008 a 05/2008.
Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava