Pozastaveny nové výzvy a podepisování smluv

16.09.2010: Předseda Regionální rady Martin Tesařík prozatím nebude podepisovat smlouvy o podpoře z Regionálního operačního programu Střední Morava. Důvodem je rozhodnutí vlády zastavit spolufinancování ze státního rozpočtu.
V regionu soudržnosti rovněž prozatím nebudou vyhlašovány další výzvy k podávání projektových žádostí. Ve středu se na tom ve Zlíně dohodli zástupci Olomouckého a Zlínského kraje. Všichni žadatelé, kteří podali své projekty, případně již realizují konkrétní akce, budou upozorněni na možnost, že získají nižší finanční podporu, než předpokládali. Regionální rada bude čekat na výsledek vyjednávání zástupců Asociace krajů ČR s ministerstvy financí a regionálního rozvoje a případné změny v návrhu státního rozpočtu na rok 2011. Podpisování smluv a vyhlašování nových výzev se prozatím zastaví na měsíc, o dalším postupu rozhodnou zástupci krajů v návaznosti na vývoj jednání se státem.

Více informací naleznete zde    .