Přehled seminářů připravených pro žadatele a příjemce do konce roku 2012 (ROP Střední Morava)

26.07.2012:

Do konce roku 2012 plánuje Úřad Regionální rady tři odborné semináře a jeden konzulatční den pro žadatele a příjemce podpory z ROP Střední Morava. Program jednotlivých seminářů bude upřesněn.