Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

04.07.2012:

V návaznosti na požadavky Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR, jimiž Evropská komise podmínila obnovení proplácení žádostí o platby ve všech operačních programech, je zveřejněn dokument s názvem Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.