ROP Střední Morava vyhlašuje druhé kolo výzev

19.02.2009: Dne 17. prosince 2007 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila druhé kolo výzev k předkládání projektů z Regionálního operačního programu Střední Morava. Vyhlášené výzvy směřují do pěti oblastí bezmotorové dopravy, fyzické revitalizace ve městech a na venkově, rozvoje cestovního ruchu a absorpční kapacity na území Zlínského a Olomouckého kraje.
Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava