Registrace na seminář: Veřejné zakázky u projektů financovaných z ROP Střední Morava

26.07.2012:

Cílem připravovaného semináře je seznámit žadatele/příjemce s nejčastějšími chybami, které se objevují při realizaci veřejných zakázek u projektů financovaných z ROP Střednbí Morava. Nedostatky ve veřejných zakázkách totiž mohou vést k sankcím, resp. ke krácení přidělené dotace.