Střední Morava se začíná připravovat na období po roce 2013 (ROP Střední Morava)

05.05.2012:

Definovat potřeby Olomouckého a Zlínského kraje pro další programovací období 2014-2020, zahájit diskusi s městy, obcemi a dalšími sociálními a hospodářskými partnery v regionu o tom, co by chtěli rozvíjet a kde vidí hlavní problémy. To si v nadcházejícím období klade za cíl Olomoucký a Zlínský kraj ve spolupráci s Regionální radou Střední Morava.