Tématem setkání byla výměna zkušeností se získáváním dotací

19.02.2009: Přes padesát zástupců obcí se včera sešlo na 9. setkání mikroregionů Olomouckého kraje. Akce pořádaná v rámci projetu Partnerství pro rozvoj kraje se konala v lázních Skalka u Prostějova. Účastníci se zde mohli seznámit s možnostmi podpory malých obcí ze Strukturálních fondů Evropské unie (SF EU) a s prezentací Programu obnovy venkova.

Zdroj: Olomoucký kraj