Upozornění pro obce v souvislosti s vyhlášením 1. výzvy v ROP Střední Morava

19.02.2009: Projekty obcí na místní komunikace mohou být v oblasti podpory 1.1 předkládány pouze jako součást projektů na stavební úpravy nebo výstavbu silnic II. a III. třídy a to pouze jako vyvolané investice v souvislosti s touto výstavbou. To znamená, že obce mohou v 1. výzvě předkládat projekty pouze v návaznosti na projekty předkládané kraji nebo organizacemi zřizovanými kraji (viz Příručka pro žadatele, str. 38).