Upřesnění postupu při hodnocení hospodárnosti projektů v 1 etapě (ROP Střední Morava)

21.04.2012:

Úřad Regionální rady vydal metodické oznámení týkající se nových postupů aplikovaných pro hodnocení hospodárnosti projektů předložených do Regionálního operačního programu Střední Morava v první hodnotící etapě.