Úřad Regionální rady Střední Morava spustil webovou aplikaci pro analýzu nákladů a přínosů

19.02.2009: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zveřejnil webovou aplikaci analýzy nákladů a přínosů. Cílem aplikace je zjednodušení práce žadatelům s projekty nad 10 milionů korun.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava