Úřad Regionální rady Střední Morava vydal metodické oznámení k šesté výzvě

19.02.2009: Metodické oznámení s názvem Upřesnění nezbytné podmínky pro realizaci projektů v sociálních službách vydal Úřad Regionální rady ve vztahu k vyhlášené šesté výzvě ve vztahu k ROP Střední Morava, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední morava