Ve Valašském Meziříčí mají nový dům sociálních služeb (ROP Střední Morava)

27.09.2011:

Zařízení vzniklo rekonstrukcí bývalé léčebny dlouhodobě nemocných na Žerotínově ulici ve Valašském Meziříčí a bude fungovat jako centrum nabízející seniorům a osobám se zdravotním znevýhodněním komplexní služby.