Ve druhé výzvě ROP Střední Morava bylo přijato celkem 128 projektů

19.02.2009: Celkem 128 projektů bylo Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava přijato do uzávěrky příjmu žádostí z výzvy č. 02/2007 v pátek 29. února 2008.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava