Výzva 23/2011 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami - IPRÚ Staroměstsko

30.03.2011:

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami Staroměstsko.