Výzva 28/2011 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami - Velehrad (ROP Střední

17.11.2011: V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava specifickou výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblasti podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami. Jde o specifickou výzvu.