Výzva č. 31/2012 1.3 Bezmotorová doprava (ROP Střední Morava)

28.03.2012:
V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 Doprava, oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava.
Více informací naleznete zde: Výzva č. 31/2012 1.3 Bezmotorová doprava