Žádosti do třetí výzvy ROP Střední Morava budou muset být finálně uloženy o den dříve

19.02.2009: V pondělí 5. 5. 2008 bude od 8:00 hodin do 17:00 hodin probíhat pravidelná údržba webové žádosti BENEFIT7 ze strany dodavatele technického zabezpečení provozu. V tuto dobu nebude na adrese www.eu-zadost.cz webová aplikace funkční. Nebude možné s žádostí pracovat a ani ji finálně ukládat.

Všem předkladatelů projektů do třetí výzvy doporučujeme uzavírat žádosti nejpozději v neděli 4. 5. 2008. V tuto dobu bude ještě možné zafinalizované žádosti odevzdat včas a dodržet tak termín ukončení výzvy dne 5. 5. 2008 v 16:00. Po tomto termínu nebudou již žádné žádosti přijímány.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava