Změny v projektech – vícepráce a záměna technologie (ROP Střední Morava)

11.10.2010:

Metodické oznámení upravuje problematiku víceprací a změn technologie, které nejsou v souladu s článkem 7 odst. 3 smlouvy o poskytnutí dotace považovány za dodatečné nebo zapomenuté položky rozpočtu.

Tímto metodickým oznámením se mění příslušná ustanovení Příruček pro příjemce ke každé výzvě.

Více informací naleznete zde: Změny v projektech – vícepráce a záměna technologie