Známe nejčastější chyby zadavatelů veřejných zakázek ROP Střední Morava

27.03.2012:

Úřad Regionální rady Střední Morava definoval deset nejčastějších pochybení, které se objevují při realizaci veřejných zakázek realizovaných s finanční podporou Regionálního operačního programu Střední Morava. Seznam nejčastějších pochybení bude průběžně aktualizován. Prozatím obsahuje deset příkladů řešení, kterých je třeba se vyvarovat.