Zveřejněna nová verze Prováděcího dokumentu k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti N

19.02.2009: Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava zveřejnila červnovou verzi Prováděcího dokumentu k ROP Střední Morava.