Zveřejnění projektů schválených ve výzvě 01/2007 ROP Střední Morava

19.02.2009: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na svých webových stránkách zveřejnil seznam projektů schválených Výborem Regionální rady v první výzvě zaměřené na oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava