Analýza použitelnosti dostupných komunikačních nástrojů pro zajištění dostatečné publicity OP Doprav

19.02.2009: Řídící orgán Operačního programu Doprava (Odbor fondů EU MD) zveřejňuje výzvu k předložení nabídek na realizaci zakázky "Analýza použitelnosti dostupných komunikačních nástrojů pro zajištění dostatečné publicity Operačního programu Doprava".
Zdroj: MDČR AKT