Další velký projekt Operačního programu Doprava byl schválen Evropskou komisí

18.09.2010: Dne 13. září 2010 schválila Evropská komise projekt „Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo)“. Tím byl zakončen schvalovací proces zahájený dne 30. června 2009 a Česká republika tak má možnost na tento projekt čerpat cca 2,85 miliardy korun z Fondu soudržnosti.
Optimalizace traťového úseku z Plané u Mariánských Lázní do Chebu přinese zlepšení technických parametrů trati, čímž se dosáhne mimo jiné zvýšení maximální rychlosti na 150 km/h pro vozidla s naklápěcí skříní a 120 km/h pro klasické soupravy. Tím dojde ke zkrácení jízdních dob pro osobní i nákladní dopravu. Realizace projektu přispěje zároveň ke zlepšení bezpečnosti provozu, kultury cestování a k omezení negativních vlivů železniční dopravy, zejména prostřednictvím protihlukových stěn.

Projekt „Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo)“ je z pohledu Evropské komise tzv. velkým projektem, tedy projektem, jehož celkové investiční náklady převyšují 50 milionů eur. Tyto projekty mají odlišný a také náročnější proces schvalování než ostatní projekty. Po schválení Řídícím orgánem Operačního programu Doprava musejí být předloženy k posouzení Evropské komisi.

Více informací naleznete zde: Další velký projekt Operačního programu Doprava byl schválen Evropskou komisí