Druhá výzva na podporu revitalizace železničních vleček z OPD bude vyhlášena v srpnu

13.07.2010: Ministerstvo dopravy jako Řídící orgán Operačního programu Doprava (OPD) v současné době intenzivně připravuje vyhlášení 2. kola výzvy pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OPD, prioritní osy 6, oblast podpory 6.1, podoblast „Podpora revitalizace železničních vleček“.
Druhé kolo výzvy bude vyhlášeno na období od 16. srpna do 31. prosince 2010. Během celé této doby mohou žadatelé předkládat žádosti o veřejnou podporu. Po ukončení výzvy bude provedena kontrola a hodnocení žádostí a následně bude každý žadatel informován o výsledku.

Více informací naleznete zde    .