Evropské fondy poskytnou české dopravě 5,76 miliard eur

19.02.2009: Ministerstvo dopravy předpokládá, že první výzvy pro předkládání projektů pro financování z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Doprava (OPD) budou vyhlášeny během letošního 3. čtvrtletí. Pro příští roky je přitom v OPD připraveno na financování dopravní infrastruktury v průměru přes 20 miliard korun, na celé období 2007—2013 to pak je přes 152 miliard korun.

"Zdroje z EU budou pro příští roky důležitým zdrojem financování rozvoje dopravní infrastruktury v České republice, což je jasné z porovnání s výhledem rozpočtu SFDI, kde pro příští roky počítáme zhruba se zachováním dosavadního rozsahu kolem 60 miliard korun," komentoval význam OPD pro Českou republiku náměstek ministra dopravy pro infrastrukturu Jiří Hodač.

Zdroje naplnění příjmové strany SFDI by se přitom do budoucna, po skončení privatizačních příjmů, měly skládat jednak prostředků ze státního rozpočtu (v rozsahu 45 miliard coby mandatorního výdaje), příjmů z mýtného, dálničních známek a části výnosu ze spotřebních daní.


Zdroj: Tisková zpráva MD