Metodika a datová základna vyhodnocování dopadů Operačního programu Doprava na životní prostředí

13.10.2009: Řídící orgán Operačního programu Doprava (Odbor fondů EU MD) zveřejnil výzvu k předložení nabídek na realizaci zakázky „Metodika a datová základna vyhodnocování dopadů Operačního programu Doprava na životní prostředí ".