Ministerstvo dopravy spouští Operační program Doprava

19.02.2009: Ministerstvo dopravy vyhlašuje 9. července 2007 první výzvy pro předkládání projektů pro čerpání prostředků z Operačního programu Doprava (OPD). Žadatelům bude v rámci těchto výzev pro celé programové období 2007—2013 k dispozici celkem zhruba 5,279 mld. EUR, což z celkového objemu prostředků pro OPD představuje asi 91 %. Výzvy budou otevřeny bez přerušení do konce programového období.

Zdroj: TZ MD ze dne 9. července 2007

TZ v plném znění na stránkách OP...